Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169
http://admin.asach.vn/media/ebook/vie/internet/20160400001/0012/2010/2010/300/201000120001499/201000120001499-01.jpg

Giáo trình giải phẫu học định khu và ứng dụng - Đại học Thái Nguyên

Mã sách: 201000120001499
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Tác giả: Trịnh Xuân Đàn
Câu hỏi thường gặp?
Giá bìa:

Cuốn sách này là tài liệu dạy/học chính cho sinh viên y khoa theo chương trình đào tạo 6 năm áp dụng cho khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo “đào tạo theo học chế tín chỉ”

Cuốn “Giải phẫu học định khu và ứng dụng” mô tả theo từng vùng cơ thể để mô tả chi tiết những liên quan sâu, nhằm cung cấp cho sinh viên và cán bộ Y tế có thể vận dụng vào thực hành trong lâm sàng. Trong mỗi vùng đều có tổng hợp lại các cấu trúc giải phẫu chính rồi mới đi vào mô tả định khu và từ đó đưa ra các gợi ý liên quan đến thực hành lâm sàng. Phần này gồm các nội dung: tổng hợp và định khu các vùng chi trên, chi dưới, đầu mặt cổ, giác quan, ngực bụng, chậu hông.. Đây là phần kiến thức nâng cao dùng dạy/học cho sinh viên y khoa hệ 6 năm và đã học qua học phần giải phẫu I.

Tập thể giảng viên của bộ môn đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, cùng với việc chọn lọc tranh, sơ đồ và thiết đồ thiết yếu giúp ngưòi học dễ hiểu, dễ hoc và dễ nhớ. Đồng thời đưa vào những “danh từ giải phẫu quốc tế việt hoá” của “Trinh Văn Minh (Nhà xuất bản Y học 1999) giúp cho sinh viên và cả những bác sĩ khi đọc các tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học, cũng như việc dối ciiếu với tài liệu nước ngoài.

Sách cùng chủ đề

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)