Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169
http://admin.asach.vn/media/ebook/vie/internet/20160400001/0015/2010/2009/300/200900150001499/200900150001499-01.jpg

Công nghệ sinh học dược - dùng cho đào tạo dược sĩ đại học - Bộ Y Tế

Mã sách: 200900150001499
Đánh giá: (30)
Viết đánh giá Be the first to write a review
Giá bìa:

Cuốn Công nghệ sinh học Dược được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của khoa Dược Đại học Y-Dược Tp. Hồ Chí Minh trên cơ sỏ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Vi sinh — ký sinh biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Cuốn Công nghệ sinh học Dược đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành Dược sĩ đại học của Bộ Y tế thẩm định năm 2009. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy — học đạt chuấn chuyên môn của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Sách cùng chủ đề

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)