Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Khoa học thư viện & thông tin"

33 kết quả
 • Bảng phân loại tài liệu địa chí dùng cho các thư viện công cộng

  Bảng phân loại tài liệu địa chí dùng cho các thư viện công cộng

  Giá: 30,000 đ

 • Các thư viện và trung tâm thư viện ở việt nam

  Các thư viện và trung tâm thư viện ở việt nam

  Giá: 0 đ

 • DDC 23 - Tập 1

  DDC 23 - Tập 1

  Giá: 625,000 đ

 • DDC 23 - Tập 2

  DDC 23 - Tập 2

  Giá: 625,000 đ

 • DDC 23 - Tập 3

  DDC 23 - Tập 3

  Giá: 625,000 đ

 • DDC 23 - Tập 4

  DDC 23 - Tập 4

  Giá: 625,000 đ

 • Đi vào nghiên cứu khoa học

  Đi vào nghiên cứu khoa học

  Giá: 0 đ

 • Giáo trình biên mục mô tả

  Giáo trình biên mục mô tả

  Giá: 0 đ

 • Hệ Thống Tìm Tin

  Hệ Thống Tìm Tin

  Giá: 1,000 đ

 • Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục tập 1

  Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục tập 1

  Giá: 0 đ

 • Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn - DDC 14

  Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn - DDC 14

  Giá: 0 đ

 • Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ Ở Liên Xô

  Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ Ở Liên Xô

  Giá: 1,000 đ

 • MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục

  MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục

  Giá: 0 đ

 • Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin thư viện

  Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin thư viện

  Giá: 0 đ

 • Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử

  Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử

  Giá: 0 đ

 • Nhập môn khoa học thư viện thông tin

  Nhập môn khoa học thư viện thông tin

  Giá: 0 đ

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)