Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Toán học"

3 kết quả
 • Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

  Giá: 0 đ

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ

  Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ

  Giá: 0 đ

 • Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

  Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm trong hóa học

  Giá: 3,000 đ 17,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)