Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Sản xuất"

2 kết quả
  • Thiết bị ngành giấy (Tập 1)- Thiết bị sản xuất bột giấy

    Thiết bị ngành giấy (Tập 1)- Thiết bị sản xuất bột giấy

    Giá: 16,000 đ 73,000

  • Thiết bị ngành giấy (Tập 2)- Thiết bị sản xuất giấy

    Thiết bị ngành giấy (Tập 2)- Thiết bị sản xuất giấy

    Giá: 16,000 đ 79,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)