Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Kinh tế học lao động"

10 kết quả
 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng phỏng vấn

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng phỏng vấn

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Đào tạo nguồn nhân lực - Làm sao để khỏi "ném tiền qua cửa sổ"

  Đào tạo nguồn nhân lực - Làm sao để khỏi "ném tiền qua cửa sổ"

  Giá: 5,000 đ 24,000

 • Facebook marketing từ A-Z

  Facebook marketing từ A-Z

  Giá: 129,000 đ

 • Học khởi nghiệp từ vùng đất hứa

  Học khởi nghiệp từ vùng đất hứa

  Giá: 50,000 đ

 • Kỹ năng đi trước đam mê

  Kỹ năng đi trước đam mê

  Giá: 100,000 đ

 • Quản trị chiến lược - khái luận và các tình huống

  Quản trị chiến lược - khái luận và các tình huống

  Giá: 338,000 đ

 • Tạo lập mô hình kinh doanh

  Tạo lập mô hình kinh doanh

  Giá: 199,000 đ

 • Thuê ngoài từ A-Z

  Thuê ngoài từ A-Z

  Giá: 20,000 đ 87,000

 • Tiếp thị số từ A-Z

  Tiếp thị số từ A-Z

  Giá: 50,000 đ 169,000

 • Tôi chọn nghề

  Tôi chọn nghề

  Giá: 5,000 đ 27,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)