Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Văn hóa & thể chế"

79 kết quả
 • 101 Truyện pháp luật thời xưa

  101 Truyện pháp luật thời xưa

  Giá: 23,000 đ

 • Almanach những nền văn minh thế giới - tập 1 - biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí đông-tây phương kỳ diệu

  Almanach những nền văn minh thế giới - tập 1 - biên niên lịch sử sự kiện, nhân v...

  Giá: 10,000 đ 495,000

 • Almanach những nền văn minh thế giới - tập 2 những nền văn minh nhân loại di sản văn hóa đất nước con người và các phong tục kỳ là trên thế giới

  Almanach những nền văn minh thế giới - tập 2 những nền văn minh nhân loại di sản...

  Giá: 10,000 đ 495,000

 • Almanach những nền văn minh thế giới tập 1 biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí đông tây phương kỳ diệu

  Almanach những nền văn minh thế giới tập 1 biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật v...

  Giá: 10,000 đ 495,000

 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghi...

  Giá: Miễn phí 29,400

 • Bách khoa thư Hà Nội 5 - Kinh tế

  Bách khoa thư Hà Nội 5 - Kinh tế

  Giá: 1,000 đ 190,000

 • Bách khoa thư Hà Nội 6 - Khoa học và công nghệ

  Bách khoa thư Hà Nội 6 - Khoa học và công nghệ

  Giá: 1,000 đ 129,000

 • Bách khoa thư Hà Nội 7 - Khoa học xã hội và nhân văn

  Bách khoa thư Hà Nội 7 - Khoa học xã hội và nhân văn

  Giá: 1,000 đ 89,000

 • Bách khoa thư Hà Nội 8 - Giáo dục

  Bách khoa thư Hà Nội 8 - Giáo dục

  Giá: 1,000 đ

 • Bản Lĩnh Việt Nam

  Bản Lĩnh Việt Nam

  Giá: 1,000 đ 15,000

 • Các con đường phát triển của Asean

  Các con đường phát triển của Asean

  Giá: 1 đ

 • Các học thuyết quản lý

  Các học thuyết quản lý

  Giá: 1,000 đ 17,500

 • Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam

  Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam

  Giá: Miễn phí 40,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Giá: Miễn phí 24,000

 • Cảm ơn các bạn

  Cảm ơn các bạn

  Giá: 24,000 đ

 • Cấu trúc văn bản nghệ thuật

  Cấu trúc văn bản nghệ thuật

  Giá: 0 đ

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)