Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Sinh vật học"

62 kết quả
 • Giáo trình nhân trắc học Ergonomi

  Giáo trình nhân trắc học Ergonomi

  Giá: 0 đ

 • Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng

  Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng

  Giá: 0 đ

 • Giáo trình vật lý lý sinh

  Giáo trình vật lý lý sinh

  Giá: 0 đ

 • Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp

  Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp

  Giá: 25,000 đ

 • Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  Giá: 0 đ

 • Hóa sinh học

  Hóa sinh học

  Giá: 5,000 đ 26,900

 • Hướng dẫn thực tập về các khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia ba vì

  Hướng dẫn thực tập về các khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn...

  Giá: 0 đ

 • Khoa học môi trường

  Khoa học môi trường

  Giá: 41,500 đ

 • Kĩ thuật môi trường

  Kĩ thuật môi trường

  Giá: 16,400 đ

 • Kinh dịch và mã di truyền

  Kinh dịch và mã di truyền

  Giá: 15,000 đ 23,000

 • Ký sinh trùng - Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng - Bộ Y Tế

  Ký sinh trùng - Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng - Bộ Y Tế

  Giá: 0 đ

 • Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

  Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

  Giá: 0 đ

 • Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

  Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

  Giá: 0 đ

 • Kỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụng

  Kỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụng

  Giá: 8,000 đ 38,000

 • Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng - Bộ Y Tế

  Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng - Bộ Y Tế

  Giá: 0 đ

 • Miễn dịch học cơ sở

  Miễn dịch học cơ sở

  Giá: 0 đ

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)