Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Chuyên mục: "Kinh tế học tài chính"

61 kết quả
 • Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng

  Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng

  Alphabook

  Giá: 15,000 đ 59,000

 • Bán hàng trên facebook từ vỡ lòng đến trở thành chuyên gia

  Bán hàng trên facebook từ vỡ lòng đến trở thành chuyên gia

  Nguyễn Phan Anh

  Giá: 22,000 đ 109,000

 • Bàn về tiếp thị (tái bản 2016)

  Bàn về tiếp thị (tái bản 2016)

  Philip Kotler

  Giá: 25,000 đ 125,000

 • Bí mật công ty - 50 bí mật công ty không muốn bạn biết

  Bí mật công ty - 50 bí mật công ty không muốn bạn biết

  Cynthia Shapiro

  Giá: 12,000 đ 60,000

 • Cà phê cùng Tony - Tony buổi sáng

  Cà phê cùng Tony - Tony buổi sáng

  Tony buổi sáng

  Giá: 0 đ

 • Cà Phê Việt Thế Kỷ XXI - Văn Hóa & Kỹ Thuật

  Cà Phê Việt Thế Kỷ XXI - Văn Hóa & Kỹ Thuật

  Trương Phú Thiện

  Giá: 24,000 đ 120,000

 • Cách tân để thắng - Mô hình từ A đến F

  Cách tân để thắng - Mô hình từ A đến F

  Fernando Trías De Bes Philip Kotler

  Giá: 29,000 đ 145,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Cân bằng công việc và cuộc sống

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Cân bằng công việc và cuộc sống

  Robert Holden Ben Renshaw

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Đạt hiệu quả tối ưu trong công việc

  John Seymour Martin Shervinton

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Tim Hindle

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Khách hàng là trên hết

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Khách hàng là trên hết

  Andy Bruce Ken Langdon

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kiến thức về kế toán

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kiến thức về kế toán

  Robert Heller

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng thương lượng

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng thương lượng

  Tim Hindle

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Phân công hiệu quả

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Phân công hiệu quả

  Robert Heller

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - PR hiệu quả

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - PR hiệu quả

  Moi Ali

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý dự án

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý dự án

  A.Bruce K.Langdon

  Giá: 7,000 đ 24,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)