Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Tác giả: "Nguyễn Lân Dũng"

2 kết quả
  • Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học - tập 2

    Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học - tập 2

    Giá: 30,000 đ

  • Vi sinh vật học

    Vi sinh vật học

    Giá: 0 đ

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)