Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Tác giả: "Tim Hindle"

5 kết quả
 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Giá: 7,000 đ 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Giá: 24,000 đ

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Giải tỏa stress

  Giá: Miễn phí 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng thuyết trình

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng thuyết trình

  Giá: Miễn phí 24,000

 • Cẩm nang quản lý hiệu quả - Tổ chức thành công các cuộc họp

  Cẩm nang quản lý hiệu quả - Tổ chức thành công các cuộc họp

  Giá: Miễn phí 24,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

Thông tin hỗ trợ

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)