Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Tác giả: "Nhiều tác giả"

43 kết quả
 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Chẩn đoán hình ảnh

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Chẩn đoán hình ảnh

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Điều dưỡng

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Điều dưỡng

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Gây mê hồi sức

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Gây mê hồi sức

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Hồi sức cấp cứu

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Hồi sức cấp cứu

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Nội soi tiêu hóa, điện tim

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Nội soi tiêu hóa, ...

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Sản khoa

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Sản khoa

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Xét nghiệm

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện - Xét nghiệm

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện -Nhi khoa

  Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện -Nhi khoa

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Bài giảng quy trình kỹ thuật dành cho cán bộ y tế cơ sở (phường, xã, thị trấn)

  Bài giảng quy trình kỹ thuật dành cho cán bộ y tế cơ sở (phường, xã, thị trấn)

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Dịch tễ, lâm sàng, điều trị và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS)

  Dịch tễ, lâm sàng, điều trị và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS)

  Nhiều tác giả

  Giá: 0 đ

 • Giai điệu mùa hạ - 80 ca khúc đặc sắc về mùa hạ

  Giai điệu mùa hạ - 80 ca khúc đặc sắc về mùa hạ

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 36,000

 • Giai điệu mùa thu - 100 ca khúc đặc sắc về mùa thu

  Giai điệu mùa thu - 100 ca khúc đặc sắc về mùa thu

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 45,000

 • Giai điệu mùa xuân - 150 ca khúc đặc sắc về mùa xuân

  Giai điệu mùa xuân - 150 ca khúc đặc sắc về mùa xuân

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 55,000

 • Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc

  Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc

  Nhiều tác giả

  Giá: 1,000 đ 38,000

 • Giáo Trình Sinh Lý Bệnh Học Người

  Giáo Trình Sinh Lý Bệnh Học Người

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn - Học để thành công, học để giàu

  Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn - Học để thành công, họ...

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 26,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)