Liên hệ: sales@asach.com.vn
0982 903 169

Tác giả: "Nhiều tác giả"

16 kết quả
 • Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới - hướng dẫn kỹ thuật các ngành Giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới - hướng dẫn kỹ thuật các ng...

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Doanh nghiệp việt nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập quốc tế

  Doanh nghiệp việt nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập quốc tế

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Đồng Euro và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và việt nam

  Đồng Euro và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và việt nam

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Động thái và thực trạng kinh tế xã hội việt nam 10 năm đổi mới (1986-1995)

  Động thái và thực trạng kinh tế xã hội việt nam 10 năm đổi mới (1986-1995)

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

  Nhiều tác giả

  Giá: 8,000 đ 40,000

 • Kỹ Thuật Dựng Và Xem Phim Trên Máy Tính

  Kỹ Thuật Dựng Và Xem Phim Trên Máy Tính

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 25,000

 • Nền kinh tế tri thức - nhận thức và hành động, kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển

  Nền kinh tế tri thức - nhận thức và hành động, kinh nghiệm của các nước phát tri...

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Quản lý chất lượng trong các tổ chức

  Quản lý chất lượng trong các tổ chức

  Tạ Thị Kiều An Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Số liệu dân số, gia đình và trẻ em

  Số liệu dân số, gia đình và trẻ em

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 80,000

 • Số liệu thống kê kinh tế xã hội việt nam 1975-2000

  Số liệu thống kê kinh tế xã hội việt nam 1975-2000

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Sổ Tay Kỹ Thuật Tin Học E-mail VN

  Sổ Tay Kỹ Thuật Tin Học E-mail VN

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 14,500

 • Tài chính quốc tế - ứng dụng excel cho các bài tập và giải pháp

  Tài chính quốc tế - ứng dụng excel cho các bài tập và giải pháp

  Phạm Thái Hưng Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Thế kỷ 21 - 10 xu hướng kinh tế và những dự án đầu tư sinh lợi nhanh

  Thế kỷ 21 - 10 xu hướng kinh tế và những dự án đầu tư sinh lợi nhanh

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Thị trường xuất nhập khẩu rau quả

  Thị trường xuất nhập khẩu rau quả

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 31,000

 • Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001, 2002, 2003

  Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001, 2002, 2003

  Nhiều tác giả

  Giá: 1 đ

 • Tìm hiểu các trường đại học qua các số liệu tuyển sinh

  Tìm hiểu các trường đại học qua các số liệu tuyển sinh

  Nhiều tác giả

  Giá: Miễn phí 29,000

Đăng ký nhận tin

Follow us

Hướng dẫn khách hàng

098 290 3169

9:00 - 17:00, Tất cả các ngày làm việc

Thanh toán online

(Phiên bản thử nghiệm)